De bästa flug- och myggmedlen


Alibi.eu
Myggmedel
Nim för djur
Verkliga fall
E-BUTIK
Kundinfo
Nimträdet
Ladda ner
Länkar
Webbkarta

Insekter som myggor, fästingar, flugor, m fl, förutom att störa människor och djur, överför också sjukdomar som i värsta fall kan vara dödliga. Tack vare den moderna mikroteknologin kan vi erbjuda en ny generation biocider som är behagligare samt säkrare för människor, djur och miljö än konventionella insektsmedel. För de två senaste produkterna i serien har man valt att inkapsla det verksamma ämnet i mikroskopiska kapslar. Kapslarna flyter i vatten utan andra tillsatser. De huvudsakliga fördelarna denna teknik innerbär är:
  • 90 % minskad upptagning av medlet genom huden
  • Minskad risk för överdosering
  • Förlängd verkan
  • Minskad mängd avfall i miljön.

Alla pumpar är manuella, helt fria från freoner och andra miljöfarliga ämnen. Alla förpackningar kan återvinnas

 
Spray 500 ml
DR 1 och Mygg & Sånt
Förpackningar
om 50 ml

 

OBS! DR 1 och Mygg & Sånt finns också för häst i 500 ml

 
Egenskaper DR 1
Nytt! Också effektiv mot fästingar och broms
MK 19
Spraya i rummet och myggen flyger iväg!
Mygg & Sånt
Mot flertalet bitande insekter
Användning Människor från 3 års ålder, hästar, husdjur Människor från 3 års ålder, husdjur Människor från 3 års ålder, hästar, husdjur
Verksamt mot Mygg, knott, broms, fästingar, m fl Mygg, knott, fästingar, m fl Mygg, knott, fästingar, broms, loppor, löss, skabb, m fl
Minsta verkningstid
enligt tester
Mygg = 100 % efter 8 timmar 
Fästingar = 100 % efter 6 timmar
Mygg = 100 % efter 6 dagar på sprayat bomullstyg
Mygg = 100 % efter 8 timmar Mygg = 100 % efter 6 timmar.
Mygg = 91 % efter 8 timmar
Arter som testats

* Se fotnot

Mygg: Anopheles Gambiae (malaria) och Aedes Aegypti (gula febern, denguefeber/sjudagarsfeber)
Fästing: Ixodes Ricinus
Aedes Aegypti (gula febern, denguefeber/sjudagarsfeber) Aedes Aegypti (gula febern, denguefeber/sjudagarsfeber)
Ingredienser Mikroinkapslad Icardin, vatten, protein, parfym (Linalool) Mikroinkapslad DEET (N.N-Dietyl-m-Toluamid) N.N-Dietyl-m-Toluamid, azadiraktin, etanol, pepparmyntsolja
Förpackning 50 ml och 500 ml
Plastflaska, manuell pump.
Kan återvinnas
50 ml
Plastflaska, manuell pump.
Kan återvinnas
50 ml och 500 ml
Plastflaska, manuell pump.
Kan återvinnas
Kan sprayas på Hud, textilier, läder, plast Hud, textilier och läder. Undvik att spraya på plast och konstmaterial. Hud, textilier och läder.Undvik att spraya på plast och konstmaterial.
Registrerings-nr hos Kemiinspektionen (KEML) Reg.nr 4830
Bekämpningsmedel, behörighetsklass 3 
Reg.nr 4674
Bekämpningsmedel, behörighetsklass 3 
Reg.nr 4465
Bekämpningsmedel, behörighetsklass 3
Tillverkare Nim Distribution Center AB Nim Distribution Center AB Nim Distribution Center AB

* Vilka arter som medlen är verksamma mot begränsas inte av testerna som har gjorts specifikt på DR 1, MK 19 och M & S. Det finns otaliga andra tester som påvisar gott resultat på ett stort antal arter.

Kemikalieinspektionen säger i sitt utlåtande att Icardin också är verksamt mot myggarterna Anopheles, Aedes spp, Armigeres spp, Culex spp, Mansonia sp and Culicoides impuntatus samt fästingarten Ixodes Ricinus (larver, nymfer och vuxna).

Azadiraktin är verksamt mot flera hundra arter skadeinsekter, svampar och andra ohyror. Läs mer om Nimträdet.

 

© 2008 Alibi
http://www.alibi.eu